İnsan Kaynakları

İNSAN KAYNAKLARI

 

İnsan Kaynakları Politikalarımız, iş tatmini ve mesleki gelişim açısından tercih edilen işveren olma isteğimize dayanmaktadır.

 

Faaliyette bulunduğumuz sektörlerde bugün ulaşmış olduğumuz müşteri odaklı konumu, HAF Plastik çalışanlarımızın insan odaklı iş yönetimi başarısına borçluyuz.

 

Bu süreçte izleyeceğimiz yolda amacımız; gerek ailemize yeni katılan çalışanlarımızın istek ve üretkenlikleri ile gerekse bugünlere gelmemizde emeği geçen çalışanlarımızın motivasyon ve tecrübelerini harmanlayarak HAF Plastik bünyemizdeki sinerjiyi, takım çalışması, ekip ruhu ve kaynakları verimli kullanan çalışan profili ile İK politikalarımızı şirketimizin gelecekteki ihtiyaçlarına göre tasarlamaktır.

Bu temel ilkeler ile İK Politikamız kısaca;

 

  • Şeffaf, eşit ve katılımcı yönetim anlayışı ile çalışanlarımızı süreçlerimize dahil etmek
  • Stratejik plan ve hedeflerimiz doğrultusunda organizasyon yapımızı dinamik tutmak ve değişimlere hazır olmayı sağlamak
  • Eğitim düzeyi yüksek, yeniliklere ve değişime açık, girişimci, enerjik, kendini, işini ve ekibini geliştirmeyi hedefleyen, topluluk değerlerini benimseyip yaşatacak kişileri kuruluşumuza kazandırmak
  • Doğru kişilerin doğru pozisyonlarda istihdamını sağlamak
  • Açık pozisyonlar için öncelikle iç değerlerimiz olan çalışanlarımıza odaklanmak
  • İşçi sağlığı ve güvenliği açısından sağlıklı huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak
  • İhtiyaçlarımıza en uygun eğitim programlarını uygulayarak iş gücümüzün sürekli gelişmesini sağlamak
  • Çalışmalarımızda müşteri odaklı yaklaşımı esas almak, gelişim odaklı projeler üreterek, her bir çalışanımızın katma değer yaratan çalışan olmasını sağlamak
  • Tüm İş Kanunu düzenlemelerine uygun, etik ve profesyonel standartlara uygun davranmak
  • Grubun finansal araçlarına uygun olarak adil, rekabetçi ve yüksek performans ödüllendirici ücret politikaları geliştirmek.